Zasady poprawnej deratyzacji

Zasady poprawnej deratyzacji

Deratyzacja, czyli odszczurzanie to działania polegające na zwalczaniu szkodników przy pomocy środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych. najczęściej tymi metodami zwalcza się gryzonie: szczury i myszy. To szkodniki, które przenoszą wiele chorób i zarazków niebezpiecznych dla człowieka. Ale zarazki i choroby to nie wszystko, szczury i myszy niszczą magazynowaną żywność, konstrukcję budynków, instalację elektryczną, instalację wodnokanalizacyjną, zanieczyszczają produkty spożywcze odchodami.

Zasady skutecznej deratyzacji

Skuteczna deratyzacja Wrocław kieruje się określonymi zasadami. Tylko wtedy przyniesie trwały efekt i poczucie bezpieczeństwa. Aby można było mówić o dobrze przeprowadzonej deratyzacji, należy: 

  • Stosować tylko takie preparaty, które są specjalnie przeznaczone do deratyzacji.
  • Postępować zgodnie z instrukcją i preparaty wyłożyć wyłącznie w miejscach, gdzie szczury pojawiają się najczęściej, czyli w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, podwórzach czy w budynkach gospodarczych. Zastosowany preparat  należy umieszczać w narożnikach danego pomieszczenia oraz wzdłuż jego ścian i na ścieżkach komunikacyjnych gryzoni oraz w miejscach ich żerowania. W miejscu wyłożenia preparatów obowiązkowe jest umieszczenie ostrzeżenia: „Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt”. Po zakończeniu deratyzacji informację trzeba usunąć.
  • W trakcie całego procesu deratyzacji należy na bieżąco usuwać padłe gryzonie i przekazywać je do specjalistycznych firm uprawnionych do unieszkodliwiania zwłok zwierząt. Należy również pamiętać o systematycznym i do skutku uzupełnianiu wyłożonego preparatu.
  • Preparaty do deratyzacji bezwzględnie należy zabezpieczyć przed dostępem dla dzieci oraz innych zwierząt domowych także tych  wolnożyjących.
  • Po zakończeniu deratyzacji pozostałe po niej preparaty należy niezwłocznie usunąć. Dalsze postępowanie z niepotrzebnymi już produktami po deratyzacji preparatem określa instrukcja dołączona do opakowania.
Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments