Szacowanie wstępne w budownictwie

Szacowanie wstępne w budownictwie

Szacowanie wstępne lub planowanie kosztów w zarządzaniu projektami nie jest tylko częścią fazy szacowania projektu, ale ciągłym procesem, który jest integralną częścią zarządzania projektem w całym cyklu życia. Planowanie kosztów jest metodą stosowaną do pobierania wstępnie ustalonego kosztu (Przybliżone Szacowanie) projektu. Ten przybliżony budżet będzie obliczany głównie na podstawie podobnego projektu (analiza kosztów podobnego zakończonego projektu). Plan kosztów może być przygotowany na podstawie wstępnych rysunków projektu. Powinien on również zawierać wszystkie możliwe wydatki, które mogą pojawić się na każdym etapie projektu.
Szacowanie wstępne polega na określeniu zakresu projektu, zadań i zasobów niezbędnych do jego realizacji oraz oszacowaniu kosztów każdego zadania. Planowanie kosztów pomaga w oszacowaniu całkowitego kosztu projektu.

Reklama: Geodezja Bydgoszcz

Istnieje wiele korzyści wynikających ze wstępnego szacowania w procesie projektowania i realizacji projektu. Planowanie kosztów umożliwia kierownikom projektów kontrolę kosztów i innych wydatków związanych z projektem.

Poniżej przedstawiono korzyści wynikające z planowania kosztów.

  • Pomaga oszacować całkowity koszt projektu

  • Pomaga w kontroli wydatków

  • Pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących budżetowania

  • Pomaga w określeniu wpływu na poszczególne procesy realizacji projekt

  • Pomaga w ogólnym zarządzaniu projektem

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments