Póki śmierć nas nie rozłączy – umowa franczyzowa cz.2

Póki śmierć nas nie rozłączy – umowa franczyzowa cz.2

Spółka cywilna

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, a więc nie jest samodzielnym bytem gospodarczym. Są nimi natomiast wspólnicy spółki cywilnej. To oni są podmiotami praw i zobowiązań zaciąganych przez spółkę. W związku z tym bardzo ważną kwestią jest, ilu wspólników zawiązało spółkę cywilną. Jeżeli jest ich dwóch i umowa spółki milczy na temat skutków śmierci któregoś z nich, co do zasady spółka ulega rozwiązaniu. Ponieważ spadkobiercy „nie stają się” wspólnikiem z mocy prawa, jak to ma miejsce w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli jednak spółka cywilna liczy więcej niż dwie osoby, spółka nadal trwa w zmniejszonym składzie osobowym.

Spadkobiercy mogą wstąpić w miejsce zmarłego wspólnika, gdy sama umowa spółki przewiduje taką możliwość bądź też gdy taką uchwałę podjęli wspólnicy jeszcze przed śmiercią któregokolwiek z nich. Jeżeli umowa spółki nie przewiduje wstąpienia spadkobierców w miejsce wspólnika, mogą oni żądać rozliczenia z pozostałymi przy życiu wspólnikami.

Rozwiązanie spółki jest jednoznaczne z wygaśnięciem umowy franczyzowej, ponieważ przestaje istnieć z formalnoprawnego punktu widzenia strona umowy – franczyzobiorca lub franczyzodawca. Natomiast w przypadku gdy jest większa liczba wspólników bądź spadkobiercy wstępują w miejsce zmarłego wspólnika, podobnie jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, śmierć nie wpływa na obowiązywanie umowy franczyzowej. Spółka istnieje i może funkcjonować. Również i w tym przypadku franczyzodawca może zechcieć jednak rozwiązać umowę franczyzową.

Najbardziej radykalne skutki niesie ze sobą śmierć osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji. Oznacza po prostu koniec tej działalności, jak również rozwiązanie umowy franczyzowej. Nie jest możliwe jakiekolwiek zastrzeżenie czy umocowanie spadkobierców do wstąpienia w miejsce przedsiębiorcy (jak w spółce cywilnej).

SPIS TREŚCI

http://www.cmielstudio.pl/poki-smierc-nas-nie-rozlaczy-umowa-franczyzowa-cz-1/
http://www.cmielstudio.pl/poki-smierc-nas-nie-rozlaczy-umowa-franczyzowa-cz-2/
http://www.cmielstudio.pl/poki-smierc-nas-nie-rozlaczy-umowa-franczyzowa-cz-3/

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments