Pięta biznesmena – wszystko o ekonomii cz.1

Pięta biznesmena – wszystko o ekonomii cz.1

Rozwój nauki nie byłby możliwy, gdyby nie szczęśliwe zbiegi okoliczności. Izaak Newton wymyślił zasady dynamiki po tym, jak na głowę spadło mu jabłko. Alexander Fleming wynalazł penicylinę, bo wybrał się na dwutygodniowe wakacje, w czasie których badane przez niego bakterię zabiła pleśń. Przełomowe odkrycia w ekonomii nie były może dziełem przypadku, ale okoliczności powstania wielu z nich wydają się równie kuriozalne.

Nauka o ładowaniu

Żywot amerykańskiego inżyniera Fredericka Winslowa Taylora rozpoczął się w czasach, gdy oblicze światowej gospodarki gwałtownie zmieniało się pod wpływem postępującej rewolucji przemysłowej. Podczas gdy pracę ludzką coraz sprawniej zaczynały zastępować maszyny, Taylor zastanawiał się nad rolą człowieka we współczesnych mu procesach produkcyjnych. Po przerwaniu studiów w prawniczych na Harvardzie zatrudnił się jako ślusarz w stalowni. Później dorobił się tytułu inżynierskiego i został dyrektorem fabryki papieru. Już wtedy fascynowała go tematyka organizacji pracy. Wierzył, że skuteczne zarządzanie pozwala z istniejących aktywów wycisnąć maksimum korzyści.

Jako pracownik Bethlehem Steel Corporation, Taylor rozpoczął eksperymenty, które miały pozwolić mu znaleźć idealny model wykonywania pewnych czynności -w zgodzie z ideą uzyskiwania jak największej wydajności pracy. Za obiekt testów wybrał sobie robotników ładujących łopatami surówkę żelaza do wagonów. „Nauka o ładowaniu”, jak to określał, wymagała pobrania precyzyjnych danych o ruchach wykonywanych w czasie pracy. Taylor opisywał więc wymiary łopaty i szufli, kąt nachylenia przy pobieraniu i wysypywaniu surówki, a nawet sposób, w jaki robotnik ustawiał w czasie pracy łopatą stopy. Ta z pozoru utopijna metodologia przyniosła efekty – wydajność pracy robotników dzięki zastosowaniu się do rad Taylora wzrosła blisko czterokrotnie.

Robotnik jak choinka

Jeszcze dalej w swoich zapędach badawczych posunęło się małżeństwo Gilbrethów. Frank Bunker, czeladnik murarski i jego małżonka Lilian Molier, z wykształcenia psycholog, uznawani są za pionierów tzw. inżynierii humanistycznej. Podobnie jak Taylor byli przekonani, że sposób wykonywania każdej fizycznej pracy można opisać w sposób naukowy i wytyczyć ramy, w których dana czynność przyniesie największe korzyści przy możliwie niskim wysiłku.

Spis treści:

http://www.cmielstudio.pl/pieta-biznesmena-wszystko-o-ekonomii-cz-1/
http://www.cmielstudio.pl/pieta-biznesmena-wszystko-o-ekonomii-cz-2/
http://www.cmielstudio.pl/pieta-biznesmena-wszystko-o-ekonomii-cz-3/

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments