Nowe szanse dla myślących

Nowe szanse dla myślących

Innowacyjności z pewnością można się nauczyć, a sprzyja temu cały szereg okoliczności, wśród których jest także atrakcyjność regionu w szczególności „mindset regionalny”, czyli zestaw cech ułatwiających i wymuszających nowatorskie myślenie.

Mając na uwadze powyższe zastanówmy się, który z regionów w Polsce ma największy potencjał rozwoju dla firm z sektora MSP.

Na trendy globalne określające specyfikę działalności biznesowej w najbliższych latach z pewnością będzie wpływał kryzys, którego skutkiem jest i będzie coraz trudniejszy dostęp do pozyskiwania finansowania, m.in. inwestycji. Niektóre zjawiska gospodarcze pozwolą jednak na optymizm podczas planowania biznesu, np. globalizacja, w parze z którą idzie rozwój technologii ułatwiających i przyspieszających komunikację. Wyczerpywanie się tradycyjnych paliw energetycznych również może okazać się szansą dla innowacyjnych firm, ponieważ będzie stymulować prace nad alternatywnymi źródłami energii. Zwiększający się odsetek osób starszych w światowej populacji spowoduje natomiast, że na popularności zyskają usługi związane z tą zmianą demograficzną.

Największe perspektywy dla małych i średnich przedsiębiorstw otworzą się na rynku IT. Warto wziąć pod uwagę choćby zapowiadane na 2012 rok wejście na giełdę Facebooka, czy też fakt, że rzesza ponad 6 min użytkowników smartfonów w Polsce będzie rosła nie tylko ilościowo, ale też będzie miała coraz większe potrzeby.

Wzrost aktywności MSP na szczeblu regionalnym wymaga istnienia dużego i prężnego ośrodka miejskiego, a także powiązania systemu edukacji z biznesem. Spore znaczenie ma również występowanie innych podmiotów gospodarczych, zwłaszcza dużych, które kreują popyt na produkty i usługi dla lokalnych poddostawców.

Na atrakcyjność regionów w roku 2012 z pewnością wpłyną mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Skutki tego wydarzenia będą odczuwalne dla branży hotelarskiej, gastronomicznej, czy spożywczej. Za sprawą mistrzostw powinna też wzrosnąć rozpoznawalności Polski na świecie i zwiększyć się zainteresowanie turystów naszym krajem.

Doświadczenie wskazuje, że część władz lokalnych w Polsce dostrzega nowe możliwości. Największe szanse na ich wykorzystanie mają Wrocław i Dolnośląskie, Trójmiasto, Pomorskie, Poznań i Wielkopolska, Kraków i Małopolska czy Warszawa.

Zachodzące na rynku zmiany stanowią jednak wyzwanie dla wszystkich. Myślenie o nich stwarza szansę wzmocnienia swojej pozycji.

współpraca Tomasz Pilewicz

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments